Gizlilik Politikası

Türk Tabipleri Birliği olarak uygulamamıza üye olurken vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin gizliliği bizler için her şeyden daha önemlidir. Tarafımıza ilettiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, sizin onayınız dışında diğer üyelerle paylaşılmaz. Bu bilgiler ancak başvuruya yanıt verecek muhattapları tarafından erişilebilir olacaktır. Üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler sadece üyenin bizzat kendisi tarafından değiştirilebilir. Türk Tabipleri Birliği ya da başka bir üyenin üye bilgilerine ulaşması veya bunları değiştirmesi mümkün değildir Ancak gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın YANIMDA isimli uygulamaya yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Türk Tabipleri Birliği’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ayrıca kullanıcılar ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler, Türk Tabipleri Birliği için veya KVKK kapsamında yetkili makamlara veya TTB Şiddet Çalışma Grubu ve bu alan ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da kullanıcıların ve üyelerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir. Türk Tabipleri Birliği, tarafından uygulama dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan elde edilen bilgiler ve kullanıcıların kişisel bilgileri Türk Tabipleri Birliği veya işbirliği içinde olduğu kuruluşlar tarafından, istatistiksel analiz yapmak veya veritabanı oluşturmak amacıyla ve benzeri amaçlarla kullanılabilecektir.